top of page

Aliağa'da Asbest Alanı Genişliyor mu?

Aliağa'da Asbest Alanı Genişliyor mu?

Aliağa, Türkiye'nin önemli limanlarından biri olarak gemi söküm endüstrisinin merkezidir. Ancak, son zamanlarda ortaya çıkan haberler ve araştırmalar, Aliağa'daki gemi söküm tesislerinde ciddi çevresel ve sağlık sorunlarının olduğunu göstermektedir. AB Komisyonu'na yapılan öneriler arasında Aliağa'da 2 yeni gemi söküm tesisi kurulması bulunmaktadır. Ancak, mevcut tesislerde asbest ve kimyasal atık barındıran gemilerin sökümü yapılmakta ve çeşitli usulsüzlükler yaşanmaktadır.


Öncelikle, mevcut tesislerdeki ciddi usulsüzlüklerin önemli bir kısmı asbestin gizlenmesi ve çevreye zarar verilmesiyle ilgilidir. AB denetimleri bu sorunları ortaya çıkarmış olsa da, firmalar hala AB onayını kalkan olarak kullanmaktadır. Bu durum, çevresel ve sağlık risklerin önlenmesi için yetersiz bir denetim mekanizmasının varlığını göstermektedir.


Aliağa'da faaliyet gösteren 9 gemi söküm tesisi bulunmasına rağmen, 2 yeni tesisin kurulması önerilmektedir. Ancak, mevcut tesislerde yaşanan sorunlar göz önüne alındığında, yeni tesislerin kurulmasıyla bu sorunların çözüleceği garanti edilemez. Öncelikle, mevcut tesislerdeki sorunların çözülmesi ve yeni tesislerin kurulması için daha sıkı standartlar ve denetim mekanizmaları gerekmektedir.


Aliağa'daki gemi söküm tesislerinde asbest ve kimyasal atıklara bağlı ciddi çevresel ve sağlık sorunları yaşanmaktadır. Bu sorunlar, sadece bölgedeki değil, aynı zamanda uluslararası topluluğun da dikkatini çekmelidir. AB denetimlerinin yetersizliği ve firmaların sorumluluğunu göz önüne alarak, bu sorunların çözümü için daha etkili adımlar atılması gerekmektedir. Aksi takdirde, Aliağa'daki gemi söküm endüstrisi hem çevre hem de insan sağlığı açısından büyük bir tehdit olmaya devam edecektir.


İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page