top of page

Dünya ve Türkiye’de Çocuk İşçiliği

Dünya ve Türkiye’de Çocuk İşçiliği: Güncel Durum ve Mücadele Yolları

Çocuk işçiliği, dünya genelinde milyonlarca çocuğun temel haklarının ihlal edildiği ciddi bir sorundur. Eğitimden mahrum kalan ve tehlikeli koşullarda çalışan çocuklar, fiziksel ve psikolojik olarak zarar görmekte, gelecekleri kararmaktadır. Bu makalede, dünya genelinde ve Türkiye’de çocuk işçiliğinin boyutlarını, mevcut rakamları ve mücadele yollarını ele alacağız.


Dünya Genelinde Çocuk İşçiliği

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, dünya genelinde 2021 itibarıyla yaklaşık 160 milyon çocuk işçi bulunmaktadır. Bu rakam, dünya genelindeki her on çocuktan birinin çalıştığı anlamına gelmektedir. Çocuk işçiliği en çok Sahra Altı Afrika, Güney Asya ve Latin Amerika’da yaygındır. Afrika’da 5-17 yaş arası her beş çocuktan biri çalışmak zorunda kalmaktadır.


Türkiye’de Çocuk İşçiliği

Türkiye’de de çocuk işçiliği önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2020 yılında Türkiye’de 720 bin çocuk işçi bulunmaktadır. Bu çocukların büyük bir kısmı tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışmaktadır. Özellikle mevsimlik tarım işçiliği, Türkiye’de çocuk işçiliğinin en yaygın biçimlerinden biridir.


Çocuk İşçiliğinin Sebepleri

Çocuk işçiliğinin temel sebepleri arasında yoksulluk, eğitim eksikliği, ailelerin bilinç düzeyinin düşük olması ve göç gibi faktörler yer almaktadır. Yoksulluk, aileleri çocuklarını çalıştırmaya zorlamakta, eğitim eksikliği ise çocukların uzun vadede bu döngüden çıkmasını engellemektedir.


Mücadele Yolları

Çocuk işçiliğiyle mücadelede hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çeşitli önlemler alınmaktadır. ILO’nun 182 No’lu Sözleşmesi, çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılmasını hedeflemektedir. Türkiye de bu sözleşmeyi onaylamış ve uygulamaya koymuştur. Ayrıca, çocuk işçiliğini önlemek için Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen projeler bulunmaktadır.


Eğitim, çocuk işçiliğiyle mücadelenin en önemli araçlarından biridir. Zorunlu eğitim süresinin uzatılması ve eğitim kalitesinin artırılması, çocukların okula devam etmelerini teşvik etmektedir. Ayrıca, yoksul ailelere yönelik sosyal destek programları da çocuk işçiliğini azaltmada etkili olmaktadır.Çocuk işçiliği, hem dünya genelinde hem de Türkiye’de çözülmesi gereken önemli bir sorundur. Her çocuğun eğitim, oyun ve güvenli bir yaşam hakkı vardır. Çocuk işçiliğini sona erdirmek için devletler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri iş birliği içinde çalışmalıdır. Bu mücadelede toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düşmektedir.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

댓글

별점 5점 중 0점을 주었습니다.
등록된 평점 없음

평점 추가
bottom of page