top of page

EE Sözlük: Petrokapitalizm Nedir?

EE Sözlük: Petrokapitalizm Nedir?

Petrokapitalizm, petrol üretimi ve tüketimi üzerine kurulu ekonomik ve sosyal sistemdir. Petrol kaynaklarına sahip ülkelerin ekonomilerini ve küresel politikaları belirlemede büyük rol oynar. Bu sistem, petrol gelirlerine bağımlılığı artırarak çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği tehdit edebilir. Enerji politikaları, çevre sorunları ve uluslararası ilişkiler üzerindeki etkileri nedeniyle eleştirilir.

Petrokapitalizm, fosil yakıtların egemenliğine dayalı ekonomik yapıyı ifade eder ve bu yapı, iklim değişikliği ve kaynak savaşlarına yol açabilir.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page