top of page

Mikroplastiklerin Yolculuğu

Mikroplastiklerin Yolculuğu

Mikroplastikler, plastiklerin zamanla küçük parçacıklara ayrılması sonucu oluşur ve çevremizde, özellikle yiyecek ve içeceklerimizde yaygın olarak bulunur. Araştırmalar, insanların haftada yaklaşık 5 gram mikroplastik tükettiğini ve bu mikroplastiklerin bağırsaklardan diğer organlara geçebildiğini ortaya koymuştur.


Mikroplastiklerin Vücutta Yolculuğu


  • Bağırsaklardan Organlara Geçiş: Fareler üzerinde yapılan bir çalışmada, dört hafta boyunca mikroplastiklere maruz kalan farelerin beyin, karaciğer ve böbrek gibi organlarında mikroplastiklerin biriktiği tespit edilmiştir.

  • Metabolik Değişiklikler: Mikroplastiklerin bağırsak, karaciğer ve beyinde metabolik değişikliklere neden olduğu gözlemlenmiştir.

  • Sağlık Üzerindeki Etkileri: Kronik mikroplastik maruziyeti, bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebilir ve bu durum beyin ve diğer organların fonksiyonlarını bozabilir.


Mikroplastik Kaynakları

Mikroplastikler, çoğunlukla çevresel kirlilik, deniz ürünleri ve içme suyu aracılığıyla vücuda girmektedir. Evlerde de tozla birlikte solunum yoluyla alınabilirler.


Gelecek Araştırmalar

Bilim insanları, farklı diyetlerin (yüksek yağlı vs. yüksek lifli) mikroplastik maruziyetini nasıl etkilediğini araştırmayı planlamaktadır. Ayrıca, mikroplastiklerin bağırsak mikroorganizmalarını nasıl değiştirdiği ve bu değişikliklerin sağlık üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadırlar.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page