top of page

Phaselis Antik Kenti’nde Yapılaşma Kararları İptal Edildi

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan Phaselis Antik Kenti, tarih ve doğa mirası olarak büyük öneme sahiptir. Ancak bu antik kentte yapılaşma planlarına onay veren koruma kurulu kararları mahkeme tarafından iptal edildi. Bu kararlar, bölgede planlanan projelere karşı açılan davaların tamamında iptal kararı çıkmasını sağladı.


Phasalis Antik Kenti

Yapılaşma Kararlarının İptali


Phaselis Antik Kenti, Antalya Tekirova mahallesi Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisinde yer alır ve 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda bulunur. Bu alan, Alacasu (Cennet) ve Bostanlık koylarına yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından günübirlik alan projesi yapılması için onaylanmıştı. Ancak Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve bölge sakinlerinin açtığı davalarda mahkeme, projelerin iptaline karar verdi.


Antalya 3. İdare Mahkemesi, projelerin dayanağı olan Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kararlarını iptal etti. Kararda, izin verilen projenin Milli Parklar Kanunu’na, Kıyı Kanunu’na ve 2863 sayılı kanuna aykırı olduğu vurgulandı. Mahkeme, koruma bölge kurulunun projeyi uygun bulan kararlarını iptal ederken, bölgenin biyoçeşitliliğine ve doğal yapısına zarar verebilecek uygulamalara izin verilmemesi gerektiğini belirtti.


Hukuki Mücadele ve Dönüm Noktası


Bu iptal kararları, Phaselis’te yapılan hukuki mücadelede önemli bir dönüm noktası oldu. Davanın avukatlarından Tuncay Koç, konuyla ilgili olarak “1. derece arkeolojik SİT alanına, Milli Park alanına sıradan bir plaj gibi davranmanın hukuksuz olduğu ve hem arkeoloji açısından hem ekosistem açısından projenin potansiyel zararları bilirkişi tespitleri ve mahkeme kararlarıyla ortaya kondu. Bakanlık yürütmeyi durdurma kararına rağmen alanda yasa dışı faaliyetine devam etti üstelik. Bu kıyı yağmasından vazgeçilmeli. Çevreyi ve tarihi koruyucu bir anlayışla turizmi sürdürmeliyiz” dedi ve sürece başından beri destek veren Antalya Ekoloji Ağı ve Phaselis’e Dokunma Hareketi’ne teşekkürlerini sundu.

Phaselis Antik Kenti, tarihi ve doğal güzellikleriyle korunmalı ve gelecek nesillere aktarılmalıdır. Bu kararlar, bu önemli mirasın korunmasına katkı sağlamaktadır

6 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page